Ohjelmistorobotiikan (RPA) ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) mahdollisuudet

 

Koulutuksessa osallistujille annetaan valmiudet ymmärtää automaatioteknologioiden, sekä laajemmin koko digitalisaation mahdollisuuksia ja rajoitteita.

Koulutuskokonaisuudet ja ajankohdat

4.4.2022 klo 14-16.00 Tavoitteiden seuranta ja raportointi

Koulutuksessa käsitellään lyhyesti tuloskortin (eli tasapainotetun mittariston) käyttöön liittyviä periaatteita. Tavoitteiden seurantaa tarkastellaan painottaen raportoinnin näkökulmia, mm. mitä seikkoja on otettava huomioon, jotta mittareita ja tavoitteiden saavuttamista pystytään seuraamaan ajantasaisesti ja luotettavasti? Millaisia työkaluja on käytettävissä eri järjestelmien sisältämien tietojen yhdistelyyn sekä raporttien jakamiseen eri kohderyhmille?

Koulutus järjestetään osoitteessa: https://hill.webex.com/meet/kati.sissonen

19.4.2022 klo 12-16 BI-raporttien Workshop

Koulutuspäivän aikana tutustutaan BI-raporttien toimintaan käytännössä. Koulutukseen osallistujat saavat valmiuksia omien raporttipohjien suunnitteluun, rakentamiseen ja jakamiseen eri kohderyhmille omassa organisaatiossaan.

Katso ohje ennakkovalmisteluihin koulutusmateriaaleista: Esivalmisteluohjeet

Huom! Tästä workshopista ei tehdä tallennetta.

Koulutus järjestetään osoitteessa: https://hill.webex.com/meet/kati.sissonen

27.4.2022 klo 13-14 Qlik Sense BI-järjestelmän esittely - Webinaari

Webinaarin aikana saat tietoa siitä, miten järjestelmää voidaan hyödyntää pk-yrityksissä.

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.

  • Tiedon yhdisteleminen eri lähdejärjestelmistä (esim. ERP, taloushallinto, CRM)
  • Raporttien jakelu organisaation sisällä ja ulkopuolisille sidosryhmille
  • Organisaatiolta edellytettävä osaaminen

Huom! Tästä webinaarista ei tehdä tallennetta.

Koulutus järjestetään osoitteessa: https://hill.webex.com/meet/kati.sissonen

9.5.2022 Ohjelmistorobotiikka tutuksi klo 14-16 (SAMK kampus Pori, luokkatila B180)

Ohjelmistorobotiikka (RPA) on yksi mielenkiintoisista uusista teknologioista, jotka tehostavat merkittävästi yritysten ja organisaatioiden digitalisointimahdollisuuksia. Sopivassa käyttökohteessa ohjelmistorobotiikka tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon uudenlaisille toimintaprosesseille, joissa tylsiä ja aikaa vieviä työvaiheita voidaan korvata ohjelmistorobotiikan työkalujen avulla.

Tämän luennon tarkoituksena on kertoa siitä, mitä ohjelmistorobotiikka on ja millaisia mahdollisuuksia se pitää sisällään. Luennolla käydään läpi niin työvälineitä kuin sopivia käyttökohteita. Luento on tarkoitettu kaikille toimintansa kehittämisestä ja uudesta teknologiasta kiinnostuneille organisaatioille.

16.5.2022 klo 13.00–16.00 Toimistoautomaatiota Microsoft Powerautomate:lla (SAMK kampus Pori, luokkatila A418/a+b)

Koulutuspäivänä käydään läpi Microsoft Powerautomate toimistoautomaatio-ohjelmistoa erilaisten esimerkkien kautta. Tavoitteena on syventää ymmärrystä mitä mahdollisuuksia sekä rajoituksia on yhdistää teknisiä toimintoja liiketaloudellisiin tavoitteisiin.

Voit osallistua tilaisuuteen myös Teamsilla:

Click here to join the meeting

30.5.2022 klo 13.00–16.00 UiPath-esittely (Koulutus järjestetään etäyhteydellä!)

Staria Oy:n UiPath-esittely, jossa käydään esimerkkien avulla, miten järjestelmää voidaan käyttää prosessien automatisointiin. Staria Oy esittelee esimerkkejä automatisoinneista, mitä he ovat tehneet asiakkailleen.

Osallistu mukaan tästä:

Click here to join the meeting

6.6.2022 klo 12.00–16.00 Prosessien automatisointi -workshop, Powerautomate

Koulutus siirretty etäkoulutukseksi, mukaan pääset tästä:

Click here to join the meeting

Koulutuspäivässä yritykset toteuttavat automatisointeja annetuista aiheista. Mahdollisuuksien rajoissa myös voivat suunnitella ja mahdollisesti toteuttaa automatisointeja oman yrityksensä prosesseista tai sen osista.

Esivalmistelut ennen koulutusta:

Ohje Power Automate desktopin asennukseen

  1. Mene selaimella osoitteeseen: https://docs.microsoft.com/fi-fi/power-automate/desktop-flows/install
  2. Seuraa ohjeita
  3. Asenna myös selainlaajennus sen mukaan mitä selainta käytät eli Microsoft Edge, Google Chrome tai Mozilla Firefox. Ohje löytyy samalta sivulta.

 

Saapumisohje Porin kampukselle: https://www.samk.fi/opiskelu/saapuminen-samk-kampus-porin-kampukselle/

Scroll to Top