KOULUTUKSET

Hankkeessa toteutetaan koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla yritysten työntekijät ”digiraivaajat” ja johto yhdessä etsivät liiketoiminnan merkittävämpiä kehityskohteita prosessiajattelua ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Digiraivaajille tarjotaan koulutusta seuraavista kokonaisuuksista:

Liiketoimintaprosessit ja prosessiajattelu
Ohjelmistorobotiikan (RPA) ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) mahdollisuudet
Muutosjohtaminen ja projektinohjauksen menetelmät

Hankkeen tavoitteena on auttaa satakuntalaisia pk-yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa lisäämällä työntekijöidensä osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaprosesseista ja tiedolla johtamisesta (Business Intelligence).

Scroll to Top