Muutosjohtaminen ja projektinohjauksen menetelmät

 

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa osallistujat viemään läpi erilaisia muutosprojekteja yrityksissä.

Koulutuskokonaisuudet ja ajankohdat

TO 1.9.2022 klo 13-15

Moderni muutosjohtaminen

Muutos on aina mahdollisuus, vaikka se pelottaisikin. Koulutuksessa opitaan miten modernia muutosjohtamista toteutetaan organisaatioissa. Keskitymme tarkastelemaan muutosjohtamisen toteuttamista käytännössä, muutostarpeiden havainnoinnista muutossuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen. Käymme läpi myös yleisiä syitä muutosvastarintaan sekä onnistuneen muutosviestinnän merkitystä organisaation muutoksessa.

 

TO 8.9.2022 klo 13-15

Muutosjohtamisen työkalut

Organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Koulutuksessa käydään läpi muutosjohtamista helpottavia työkaluja ja niiden käyttöä käytännössä. Keskitymme erityisesti onnistuneen muutossuunnitelman toteuttamiseen.

 

TO 15.9.2022 klo 13-15

Digitalisaatio ja sen merkitys tulevaisuuden liiketoiminnassa

Digitalisaatio on maailmaa kaikkein nopeimmin tällä hetkellä muuttava megatrendi. Meneillään oleva koronapandemia on vain kiihdyttänyt digitalisaation ilmiöitä ja digitalisaatio muokkaakin parhaillaan yritysten liiketoimintaa ja toimintatapoja nopeammin kuin koskaan. Tällä jaksolla perehdytään siihen, mitä digitalisaatio tarkoittaa yritysten näkökulmasta ja miten siihen tulisi varautua. Jakson tavoitteena on ymmärtää digitalisaation keskeisiä käsitteitä ja digitalisaation merkitystä yrityksen eri toimintojen näkökulmasta.

 

TO 22.9.2022 klo 13-15

Digiprojekti, ohjelmistoprojektien menetelmät

Ohjelmistoprojektit ovat usein yrityksille erittäin haastavia. Tämän vuoksi saammekin liian usein lukea tiedotusvälineistä epäonnistuneista ohjelmistoprojekteista, jotka ovat aiheuttaneet yrityksille ja organisaatioille suuriakin taloudellisia menetyksiä. Tämän jakson tavoitteena on oppia epäonnistumisista ja ymmärtää, mitä onnistunut ohjelmistoprojekti vaatii. Jaksolla käydään läpi sekä onnistumisen että epäonnistumisen syitä, sekä esitellä erilaisia ohjelmistoprojektien projektimalleja.

 

Scroll to Top