Digiraivaajat

Hankkeessa toteutetaan koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla yritysten työntekijät ”digiraivaajat” ja johto yhdessä etsivät liiketoiminnan merkittävämpiä kehityskohteita prosessiajattelua ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Digiraivaajille tarjotaan koulutusta seuraavista kokonaisuuksista:

  • Liiketoimintaprosessit ja prosessiajattelu
  • Ohjelmistorobotiikan (RPA) ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) mahdollisuudet
  • Muutosjohtaminen ja projektinohjauksen menetelmät

Tavoitteenamme on auttaa satakuntalaisia pk-yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa lisäämällä työntekijöidensä osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaprosesseista ja tiedolla johtamisesta (Business Intelligence).

Tutustu myös SAMKin Tiedolla johtamisen keskus BICiin

HANKKEEN ALOITUSTAPAHTUMA JÄRJESTETTIIN MA 31.1.2022 klo 13-13.45 TEAMSissa

Voit kuunnella tapahtuman tallenteen alla olevasta linkistä:

Digiraivaajat - aloitustapahtuma-20220131_130106-Meeting Recording

esr ja vipuvoimaa eu:lta logot
Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

SAMKista valmistui heinäkuussa yhteensä 39 opiskelijaa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita. Altogether 39 students graduated from SAMK in July. SAMK congratulates all the graduates 💛 ☀️
#samk #mysamk #alumni #katsetulevaisuuteen #thinkfuture
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-valmistui-heinakuussa-yhteensa-39-opiskelijaa/

Uuden eurooppalaisen PANTOUR-yhteenliittymän tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja matkailualan osaamistarpeisiin. SAMKin Matkailun kehittämiskeskus vastaa osaamisyhteistyön toteuttamisesta Suomessa. #samk #katsetulevaisuuten #matkailu #pantour
https://www.samk.fi/uutiset/samk-toteuttamaan-matkailun-eurooppalaista-osaamisyhteistyota/

Hopeaharjun palvelukodissa on kokeiltu kahden kuukauden ajan soivan kelopuun vaikutusta mielenterveyskuntoutujiin. Tuotteen tutkiminen mielenterveyskuntoutujien käytössä on uraauurtavaa. Kokeilu on osa Satakunta Testbed -hanketta. @SatakunnanKansa
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009001556.html

samk kartta
samk kartta 2
samk opaste
Vieritä ylös